Ordinacija
    Home    O ordinaciji    Informacije    Usluge    Kontakt    Lokacija    Linkovi    Impressum   
Radovi
Biografija  
Radovi  

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUČNIH  RADOVA

1. Znanstveni rad  (CC) :
Coll.Antropologicum (Vol 22,153-159), 1998.
D.Martić,G.Prpić-Mehičić,P.Simeon and J.Pevalek: Morphometrical Analysis of Main and Accessory Canals in Apical Root Portion of Frontal Teeth

2. Znanstveni  rad(CC):
 International Endodontic Journal (33,2, 163),2000.
Prpić-Mehičić G.,Tambić-Andrašević A., Vrček D, Pleško S: The antimicrobial effect of Calasept, Superlux calcium hydroxide liner and gutta-percha with calcium hydroxide

3. Znanstveni rad-
Medix (27/28, 121)1999.
 G.Prpić-Mehičić, A.Tambić-Andrašević, D.Vrček, S.Pleško: Antimikrobni učinak Calasepta, Superlux Calcium hidroxid Linera i gutaperka štapića s Kalcij hidroksidom
 
4. Znanstveni rad-PP
Acta Stomatol.Croat (33,(4): 473-9), 1999.
Vrček D, Prpić-Mehičić G. Accessory Canals of the Middle and Cervical Third of the Root Rurface on the Frontal Teeth. Acta Stomatol Croat.

5. Znanstveni rad-
Alcoholism (38:35-40), 2002
D.Buljan, D,Vrček, A.Cekić-Arambašin,et al.: Posttraumatic Stress Disorder, Alcohol Dependence, and Somatic Disorders in Displaced Persons

6. Znanstveni rad-
Acta stomatologica Croatica (Vol.36 No.2), 2002.
D.Vrček, G Prpić-Mehičić,et al.: Antimikrobni učinak Calasepta, Superlux Calcium Hoidroxid linera

7. Aktivno učešće- book of abstracts (CC)
The 4th International Congress on Physiol.Antropology – poster ( book of abstracts Collegium Antropologicum), 1998.
D.Martić,G.Prpić-Mehičić,P.Simeon and J.Pevalek: Morphometrical Analysis of Main and Accessory Canals in Apical Root Portion of Frontal Teeth

3.Aktivno učešće- oralna prezentacija postera-book of abstracts(CC)
9th Bienaial Congress- Endod. – poster,book of abstract: International Endodontic Journal1999.
E13 Prpic-Mehicic G. Tambić-Andrašević A, Vrček D, Pleško S: The antimicrobial effect of Calasept, Superlux calcium hidroxide liner and gutta-percha with calvium hydroxide
 
8. Stručni rad –
 Medix (29/30,109-111), 2000. 
Goranka Prpić-Mehičić, Danijela Vrček: Izbjeljivanje zubi

9. V Savjetovanje stomatologa sjeverozapadne Hrvatske s međunarodnim učešćem- aktivno sudjelovanje, poster, knjiga sažetaka.2001
D.Vrček, V.Sabolić: Nacionalni program preventive karijesa u Varaždinskoj županiji

10. Magistarski rad- 2002.
Povezanost posttraumatskog stresnog poremećaja s pojavom kserostomije.
(mentori: A. Cekić Arambašin, D.Buljan)

11. knjiga: slikovnica za djecu od 2-5 godina
Lara i Vanda peru zube; autor:Danijela Vrček, Lara i Vanda naklada, Varaždin,2007.

12. knjiga: slikovnica za djecu
Paulina ima karijes; autor:  Danijela Vrček, Lara i Vanda naklada, Varaždin, 2008.

13. knjiga : slikovnica za djecu
Lara et Vanda se brossent les dents; autor: Danijela Vrček, Lara i Vanda naklada, Varaždin, 2008.

14. knjiga: slikovnica za djecu
Lara and Vanda brush their teeth; autor: Danijela Vrček, Lara i Vanda naklada, Varaždin, 2008.

15. knjiga: slikovnica za djecu
Lara und Vanda putzen sich die Zahne; autor: Danijela Vrček, Lara i Vanda naklada, Varaždin, 2008.

16. knjiga: slikovnica za djecu
Lara e Vanda lavano i denti; autor: Danijela Vrček, Lara i Vanda naklada, Varaždin, 2008.

17.knjiga: slikovnica za djecu
Lara  i Vanda u stomatološkoj ordinaciji, autor: Danijela Vrček, Lara i Vanda naklada, Varaždin, 2009. 

 18.Znanstveni rad:

Acta Stomatol Croat.2012;46(1):23-30

Koncentracija fluorida u vodovodnoj vodi i komercijalnim napicima. Mužinić D, Vrček D, Ivanišević Malčić A, Matijević J, Rošin Grget K, Jukić Krmek S.  

19. Znanstveni rad:

Acta Stomatol Xroat.2013;41(2):112-119 

Otpuštanje fluorida iz materijala za nadoknjadu tvrdih zubnih tkiva. Vrček D, Prpić-Mejičić G, Verzak Ž, Vrček J, Matijević J, Rošin-Grget K. 
 Lara i Vanda naklada Copyrights by Lara i Vanda naklada 2009. All rights reserved.