Ordinacija
    Home    O ordinaciji    Informacije    Usluge    Kontakt    Lokacija    Linkovi    Impressum   
Biografija
Biografija  
Radovi  


U ordinaciji radi dr.sc.Danijela Vrček,dr.med.dent.

Diplomirala je 1998. na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Još tijekom studija se isticala: bila je demonstrator na katedrama Mobilne protetike, Fiksne protetike i Dentalne patologije dvije godine. Kao studentica pete godine primila je Rektorovu nagradu za najbolji studentski originalni znanstveni rad izrađen na Stomatološkom fakultetu. Završila je i Poslijediplomski znanstveni studij na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu,  izradila i obranila znanstveni magistarski rad te stekla naziv magistar znanosti. S obzirom na znanstveni i stručni doprinos struci dopušten joj je direktan upis na peti semestar Doktorskog znanstvenog studija. Obranila je doktorsku dizertaciju 2013. i stekla akademski stupanj doktorica znanosti. Piše znanstvene i stručne radove sa CC prepoznatljivošću u stranoj i domaćoj literaturi. Kao predavač sudjeluje u radu brojnih međunarodnih i domaćih kongresa. Sudjelovala je i u nacionalnom programu Preventiva karijesa na području Varaždinske županije.

2000 otvara ovu Stomatološku ordinaciju u Varaždinu u kojoj i sada radi.

Uz rad sa pacijentima, naročito najmlađima ali i s njihovim roditeljima uočila je potrebu za dodatnom edukacijom pacijenata pa je napisala edukativnu preventivnu slikovnicu imena „Lara i Vanda peru zube“. Ona je već sljedeće godine prevedena na engleski, njemački, talijanski i francuski jezik.Nakon velikog uspjeha prve slikovnice jednostavno su nastale još dvije: „Paulina ima karijes“ i „Lara i Vanda u stomatološkoj ordinaciji“. Slikovnice su odlično prihvaćene od djece i stručnjaka koji se bave djecom tako da se nalaze u gotovo svim knjižnicama, dječjim vrtićima, predškolskim ustanovama i brojnim osnovnim školama u cijeloj Hrvatskoj.

Aktivno se bavi promicanjem oralnog zdravlja u Hrvatskoj raznim predavanjima i radionicama u knjižnicama, dječjim vrtićima, osnovnim školama; pisanjem tekstova u popularnoj literaturi: u časopisu „Naši anđeli“ namijenjenom dječjim vrtićima u Varaždinu, ponekad i u drugim časopisima...  na Varaždinskoj televiziji u „Kutionici“ , dječjoj emisiji.... vodi savjetnik na stranici www.laraivanda.com ...  

 Uz rad u ordinaciji, od 2000. predaje u Medicinskoj školi Varaždin. Voditeljica je smjera dentalni tehničar i smjera dentalni asistent.

  

 

 

                       Lara i Vanda naklada Copyrights by Lara i Vanda naklada 2009. All rights reserved.